B&S Taxaties is een onafhankelijk taxatiebureau dat geen makelaarsactiviteiten uitoefent. Dat impliceert dat er nooit sprake kan zijn van tegengestelde belangen. Onze taxateurs zijn derhalve volstrekt onafhankelijk.

Wij verzorgen taxaties van commercieel vastgoed waaronder woningportefeuilles en verhuurde woningen voor beleggers. Individuele woningtaxaties voor particulieren worden slechts bij hoge uitzondering door ons verricht.

Welke taxaties verrichten wij voor u?

Dat kan in verband met:

 • het verkrijgen van financiering
 • een aan- of verkoopadvisering
 • een aan- of verhuur
 • de jaarrekening op basis van het handboek woningcorporaties
 • insolvabiliteit en faillissement
 • beleggingstransacties
 • onteigeningen
 • erfpachtaangelegenheden
 • fiscale doeleinden (o.a. woz bezwaren/minnelijke waarderingen)
 • strategische besluitvorming
 • herontwikkelingsmogelijkheden
 • in- of uitkoop partners
 • veilingen
 • ondersteuning van due diligence
 • projectontwikkeling
 • residuele waarderingen
 • art 303 waarderingen (wettelijke huurprijsherziening)