Vastgoedwaarderingen moeten objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren taxateurs op basis van erkende en uniforme regels en richtlijnen. NVM, NRVT en RICS houden toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit van de taxateur. Ieder taxatiebureau dient van alle regelgeving en verplichtingen op de hoogte te zijn. Daarom beschikken de taxateurs van B&S Taxaties over de juiste papieren en kwalificaties om uw taxatie uit te voeren.

RICS
Als toonaangevende instituut voor vastgoedprofessionals met 125.000 leden wereldwijd, bevordert RICS, het integer en professioneel handelen van haar leden door middel van normen voor opleidingen, beroepsuitoefening en gedragscodes, die worden gehandhaafd door onafhankelijk tuchtrecht. Van de RICS taxateur (registered valuator) wordt verwacht dat hij voldoet aan de hoogste taxatiestandaarden.


TEGoVA

De NVM is sinds 2014 volwaardig lid van TEGoVA (The European Group of Valuer Assocations). Door aansluiting te zoeken bij TEGoVA onderschrijft de NVM het belang van internationale standaardisatie van het taxatieproces als professionalisering en integriteit van taxateurs.

TEGoVA beheert de European Valuation Standards (EVS) die aanhaken bij waardebegrippen en wetgeving zoals deze binnen Europa gelden.

REV-titel 

De NVM heeft het recht en de eer om de titel Recognised European Valuer (REV) namens TEGoVA uit te reiken aan taxateurs commercieel en agrarisch vastgoed. Hierdoor krijgen NVM-taxateurs met een REV-titel aansluiting bij de internationale EVS-standaard, die is gerelateerd aan EU-wetgeving.

Stichting TEGoVA Netherlands

In Nederland is door de branche de Stichting TEGoVA Netherlands opgericht. Deze stichting waarborgt in Nederland de kwaliteit en uniformiteit van deze taxatietitel die in binnen- en buitenland bezig is aan een opmars.

Met het inschakelen van een taxateur met REV-titel weet u zeker dat complexe taxatieopdrachten betrouwbaar en kwalitatief goed worden uitgevoerd en dat de taxatie aansluit bij de Europese bankenstandaard.

NRVT

NRVT is de verkorte naam van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en richt zich op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs, onder andere door middel van inschrijving in één centraal register (het Register). 

De Register Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels van NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS en de van toepassing zijnde reglementen. De Register Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van NRVT.

Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register Taxateur.

NVM

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A., kortweg NVM, is een belangenorganisatie voor makelaars en taxateurs. De NVM is onderverdeeld in de vakgroep Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk Vastgoed. Vrijwel alle leden van de NVM zijn geregistreerd in het register van VastgoedCERT en/of het register van het NRVT.


TMI

B&S Taxaties is aangesloten bij TMI (Taxatie Management Instituut). Dit gevalideerde taxatiesysteem is ontwikkeld door en voor taxateurs, vastgoedfinanciers, overheden, institutionele beleggers en andere belanghebbenden in de vastgoedwereld.

Een taxatie via het TMI systeem geeft u altijd een gevalideerde en door alle belangrijke opdrachtgevers gevalideerde waardering.